BRETAGNE - Images de la Flore de Douarnenez

<<  <   Lamiaceae   >   >>

<<  <   Mentha aquatica L.   >   >>

Menthe aquatique, Baume d'eau

Nom breton : baom, bent-dour

<I>Mentha aquatica</I> L. <I>Mentha aquatica</I> L.
19/07/2006 05/08/2009
Tr├ęzulien Ar Veret

JAN
FEV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC

 

Accueil | Liste des familles | Liste des plantes | Rechercher une plante | Naviguer entre les fiches